Choose another country if you’d like to see the content for your location

Pathways Basic

Hur kommer jag igång med grunderna för insamling av data om patientresultat och patientupplevelser?

Kom igång snabbt och enkelt med PROMs- och PREMs-mätningar utan komplicerade IT-integrationer. Paketet innehåller standardinnehåll från våra egna bibliotek vilket möjliggör en snabb start för att kunna påbörja resultatmätning. Patienterna fyller enkelt i standardiserade frågeformulär och läkarna får grundläggande datavyer för enkel utvärdering. Vid behov kan data exporteras för vidare bearbetning.

Upplev vår standardiserade, flerspråkiga och plattformsoberoende enkätmodul som är skräddarsydd för patienter. Pathways-plattformen ger dig möjlighet att använda validerade frågeformulär sömlöst inom olika medicinska områden samtidigt som du kan behålla din egen digitala varumärkesidentitet och webbdomän. Den finns tillgänglig i webbaserat format och som en inbyggd app (tillägg krävs).

Förbättra patienternas förståelse med hjälp av pedagogiskt innehåll som är kopplat till frågeformulär, tillgängligt via vår standardiserade patientöversikt. Åtkomst till patientöversikten sker genom en säker inloggningsrutin.

Våra lösningar följer riktlinjer och er dagliga verksamhet. För att stödja detta erbjuder Basic-paketet också anpassningsbara scheman för mätning av frågeformulär och möjligheten att skapa skräddarsydda mallar för påminnelser.

Effektivisera dina datainsamlings­processer och granska resultaten i vårt gränssnitt för vårdpersonal.

  • Stöd för registeransvariga
  • Jämförelseöversikt med Quality Manager
  • Översikter för behandlingsrum

Stöd för registeransvariga

Optimera datainsamlingen med LOGEX Pathways gränssnitt för registeransvariga. Hantera inbjudningar, svarsfrekvenser och effektivisera processen för att öka efterlevnadsgraden för standardiserade vårdförlopp.

Read more

Jämförelseöversikt med Quality Manager

Utforska vår översikt Quality Manager för insikter på avdelnings-, specialitets- eller diagnosgruppsnivå. Ta reda på medelvärden, standardavvikelser och trender över tid vilket ger upphov till diskussioner om effektiv vård.

Read more

Översikter för behandlingsrum

Gör datainsamlingen användbar med vår patientcentrerade översiktssida som ger en ögonblicksbild av livskvalitetsmätningar och detaljerad feedback. Vårdpersonalen får bättre förståelse för patienterna vilket förbättrar vård och behandling.

Read more

Jämför dina resultat med National Outcome Monitors eller anslut till ett av de internationella registren

Med LOGEX Pathways kan du göra resultatjämförelser mellan olika vårdgivare. Oavsett om du vill jämföra avdelningar i din organisation eller din vård med andra organisationer kan vi hjälpa dig att göra det på ett snabbt och effektivt sätt. Våra lösningar kan anslutas till varandra för att utbyta statistiska, avidentifierade data i enlighet med GDPR.

Våra PROM- och PREM-lösningar ger också stöd och service för lokal datautvinning, insamling och rapportering till nationella och internationella kvalitetsregister (DICA, LROI, NVA, ICHOM och många fler).

Vill du att informationen i våra system ska användas för andra områden? Inga problem, våra API:er för datalager har olika alternativ för att extrahera och/eller exportera våra data till andra verktyg i din miljö.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

Karriär

Vårt team av dataanalysexperter växer fort.
Vill du vara en del av teamet?

Kontakt

Sjögatan 11, 891 60 Örnsköldsvik
0660 798 70