Choose another country if you’d like to see the content for your location

Pathways Basic

Hvordan kommer jeg i gang med grunn­leggende innsamling av data om pasientenes resultater og erfaringer? 

Kom raskt og enkelt i gang med PROM- og PREM-målinger uten kompliserte IT-integrasjoner. Pakken inneholder standardinnhold fra våre egne biblioteker, slik at du raskt kan komme i gang med å måle resultater. Pasientene fyller ganske enkelt ut standardiserte spørreskjemaer, og klinikerne får grunnleggende datavisninger for enkel evaluering. Ved behov kan data eksporteres for videre behandling. 

Standardisert, flerspråklig og pasientsentrisk undersøkelsesmodul.  Opplev vår standardiserte, flerspråklige og plattformuavhengige undersøkelsesmodul som er skreddersydd for pasienter. Med Pathways-plattformen kan du bruke validerte spørreskjemaer sømløst på tvers av ulike medisinske fagområder, samtidig som du beholder din egen digitale merkevareidentitet og ditt eget nettdomene. Den er tilgjengelig i nettbasert format og som app (krever tillegg). 

Forbedre pasientforståelsen med pedagogisk innhold knyttet til spørreskjemaene, tilgjengelig via vårt standardiserte pasientoversiktspanel. Tilgang til pasientoversikten skjer via en sikker innloggingsprosedyre.  

Løsningene våre følger retningslinjene og de daglige aktivitetene dine. For å støtte dette tilbyr Basic-pakken også tilpassede tidsplaner for måling av spørreskjemaer og muligheten til å opprette tilpassede maler for påminnelser. 

Effektiviser datainnsamlings­prosessene og gjennomgå resultatene i vårt grensesnitt for helsepersonell.

  • Støtte for registrarer
  • Quality Manager-benchmarkingoversikt
  • Oversikt over behandlingsrom

Støtte for registrarer

Optimaliser datainnsamlingen med LOGEX Pathways’ grensesnitt for registrarer. Administrer invitasjoner, svarprosenter og effektiviser prosessen for å øke etterlevelsen av standardiserte pasientforløp.

Read more

Quality Manager-benchmarkingoversikt

Utforsk Quality Manager-oversikten for å få innsikt på avdelings-, spesialitets- eller diagnosegruppenivå. Finn ut mer om gjennomsnitt, standardavvik og trender over tid, og sett i gang diskusjoner om effektiv behandling. 

Read more

Oversikt over behandlingsrom

Gjør datainnsamlingen handlingsrettet med vår pasientsentrerte oversiktsside som gir et øyeblikksbilde av livskvalitetsmålinger og detaljert tilbakemelding. Helsepersonell får en bedre forståelse av pasientene, noe som forbedrer pleie og behandling.

Read more

Sammenlign resultatene dine med nasjonale resultatmonitorer eller bli med i et av de internasjonale registrene

Med LOGEX Pathways kan du sammenligne resultater mellom ulike helseinstitusjoner. Enten du ønsker å sammenligne avdelinger i din egen organisasjon eller din behandling med andre organisasjoner, kan vi hjelpe deg med å gjøre det raskt og effektivt. Løsningene våre kan kobles til hverandre for å utveksle statistiske, avidentifiserte data i samsvar med GDPR.   

PROM- og PREM-løsningene våre gir også støtte og service for lokalt datauttrekk, innsamling og rapportering til nasjonale og internasjonale kvalitetsregistre (DICA, LROI, NVA, ICHOM og mange flere). 

Vil du at informasjonen i systemene våre skal brukes på andre områder? Ikke noe problem, våre datalager-API-er har ulike alternativer for å trekke ut og/eller eksportere dataene våre til andre verktøy i ditt miljø. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon?

Stillinger

Vil du bidra til å gjøre beslutningstakere i stand til å optimalisere helsevesenet?

Kontakt

Sandakerveien 138
NO-0484 Oslo