Hoe SAZ & LOGEX de kwaliteit van zorg verbetert met het Waardegedreven zorg-programma

Happy woman with her parents having fun together with parents hugging the smiling daughter.

Over de samenwerking

De Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is een groep van 28 algemene ziekenhuizen in Nederland. De missie van SAZ is om samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio.

De uitdaging

SAZ zocht naar manieren om het delen van de best practices tussen de leden van de vereniging eenvoudiger te maken. SAZ wilde het voor de ziekenhuizen binnen het netwerk zo makkelijk mogelijk maken om resultaten en data rond patiëntengroepen op een vergelijkbare manier met elkaar te delen. Zonder extra registratielast, maar wel met inachtneming van alle regelgeving, inclusief AVG.

We wilden onze medische professionals inzicht bieden in de uitkomsten en kostendrijvers van zorg voor onze patiënten, zonder de toch al zo zware registratielast verder te verhogen.

De Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

De oplossing

Daarom hebben de SAZ ziekenhuizen in 2018 samen met LOGEX het ‘Waardegedreven Zorg programma’ opgezet. Het programma is gestart met twee patiëntengroepen en voegt elk jaar nieuwe patiëntengroepen toe. Momenteel zijn er programma’s voor darmkanker, heupfractuur, borstkanker, liesbreuk, galblaas, geboortezorg en hartfalen.

LOGEX stelt ziekenhuizen in het netwerk van de SAZ in staat om, in nauwe samenwerking met het SAZ-programmabureau:

  • Inzicht te krijgen in uitkomsten en kosten voor een specifieke patiëntengroep zonder nieuwe data te verzamelen. Met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemende ziekenhuizen gebruikt LOGEX bestaande data uit Nederlandse kwaliteitsregisters (zoals DICA en Perined), plus proces-en kosteninformatie vanuit DBC’s en financiële data.
  • Uitkomsten en kosten van zorg rondom een specifieke patiëntgroep te vergelijken, zowel over tijd als met andere deelnemende ziekenhuizen. Dit wordt gevisualiseerd in een dashboard, zodat verbeteringspotentieel inzichtelijk wordt.
  • Dieper in patiëntgegevens te duiken om de reden achter bepaalde scores te onderzoeken, waarvoor LOGEX waar nodig aanvullende analyses verricht.
  • Resultaten transparant en open te bespreken met andere medische professionals uit deelnemende ziekenhuizen. Elke 6 maanden wordt er een gezamenlijke spiegelbijeenkomst georganiseerd voor elke patiëntengroep, waarin verdiepende analyses rondom een specifiek thema worden besproken en best practices worden uitgewisseld.
  • Verbetertrajecten te initiëren op basis van gedeelde inzichten in deze spiegelbijeenkomsten en het effect hiervan in de data te monitoren.

Waardegedreven zorgprogramma

Binnen het waardegedreven zorgprogramma ondersteunen wij uw (groep van) ziekenhuizen bij het verkrijgen van inzicht in de waarde van zorg rondom specifieke patiëntgroepen. Dit doen wij door middel van dashboards én verbeterprogramma’s waarin wij uitwisseling van best practices tussen zorgprofessionals faciliteren. Zorgprofessionals geven aan dat ze door deze programma’s aanzienlijk sneller tot verbetering kunnen komen dan voorheen.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

De waardegedreven analyses van LOGEX combineren uw data, waar nodig gecorrigeerd voor patiëntkenmerken, met inzichten van ons benchmarkplatform voor betere uitkomsten én lagere kosten. Onze filosofie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande data en geüniformeerde uitkomstmaten, om de administratieve last te verlagen en de vergelijkbaarheid van uitkomsten zo groot mogelijk te maken. Daarom werken wij nauw samen met bestaande uitkomstenregistraties. Voor de gebieden waar deze nog niet bestaan hebben wij – samen met medisch specialisten – de ‘Textbook Outcome’ methode ontwikkeld. Hierbij worden op intelligente wijze kwaliteitsindicatoren berekend, gebaseerd op bestaande declaratiedata.

Onze waardegedreven analysemodellen geven inzicht in:

Verbeterpotentieel

Ontdek waar uw team het goed doet en waar er ruimte is voor verbetering.

Voortgang van verbeterprojecten

Houd de doelstellingen als team bij zodat u ziet wanneer ervan wordt afgeweken.

Voorkom ongewenste uitkomsten voordat ze plaatsvinden

Word op tijd gewaarschuwd voor ongewenste uitkomsten en veranderingen in de klinische praktijk

Impact op uitkomsten en kosten

Ontdek hoe patiëntkenmerken en zorgprocessen op elkaar inwerken en zo uitkomsten en kosten beïnvloeden

Risicogroepen waar tijdig moet worden ingegrepen

Ontdek patiëntgroepen die risico lopen op slechte uitkomsten of hoge kosten, zodat u proactief kunt ingrijpen

Het programma leidde al snel tot succes voor de SAZ en alle deelnemende ziekenhuizen profiteren van verbeteringen van hun uitkomsten:

  • Artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, paramedici en programmamanagers nemen actief deel aan spiegelbijeenkomsten (digitaal tijdens Covid-19), wat heeft geleid tot werkbezoeken over en weer tussen ziekenhuizen om van elkaar te leren.
  • Zeer gewaardeerde spiegelbijeenkomsten: een score van 8 of hoger, met 20-40% die een 9 of een 10 geeft (van de 10).
  • Alle deelnemende ziekenhuizen hebben concrete acties opgenomen in hun verbeterplannen en er is verbetering te zien in de data van alle deelnemende ziekenhuizen.

Wilt u ook de waarde van de zorg die u levert optimaliseren?